Pakalpojuma noteikumi

Pārskats

Šo interneta vietni pārvalda un darbina uzņēmums "Daolrevo Ltd." Visā vietnes apjomā, lai apzīmētu uzņēmumu "Daolrevo Ltd." un tā intereses, tiek izmantoti vārdi: "mēs", "mūs", "mūsu". Uzņēmums "Daolrevo Ltd." piedāvā šo vietni, ieskaitot visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas pieejami šajā vietnē jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat visiem šeit norādītajiem noteikumiem, nosacījumiem, politikām un paziņojumiem.
Apmeklējot mūsu vietni un/vai iegādājoties kaut ko no mums, jūs iesaistāties mūsu “pakalpojumā” un piekrītat ievērot šādus pakalpojumu sniegšanas noteikumus (tālāk tekstā – “Noteikumi”), ieskaitot šeit minētos un/vai pieejamos papildu noteikumus un nosacījumus, kas pieejami, apmeklējot attiecīgo hipersaiti. Šie Noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, ieskaitot lietotājus, kuri ir automatizētas pārlūkprogrammas, pārdevēji, klienti, tirgotāji un/vai satura veidotāji.
Noteikumi attiecas arī uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, kas tiek pievienoti pašreizējam veikalam. Jebkurā laikā šajā lapā iespējams pārskatīt Noteikumu jaunāko versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūs nesat atbildību par to, lai periodiski pārbaudītu, vai šajā lapā nav izmaiņu. Turpinot lietot vai piekļūt šai vietnei pēc izmaiņu publicēšanas, tas tiek uzskatīts kā šo izmaiņu akceptēšana.

Mūsu veikalu nodrošina pakalpojums "Snipcart Inc". Šis pakalpojums nodrošina mums tiešsaistes e-komercijas platformu, kas ļauj mums pārdot patērētājiem savus produktus un pakalpojumus.

Tiešsaistes veikala noteikumi

Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs apliecināt, ka esat vismaz pilngadīgs savā dzīvesvietas štatā vai provincē, vai ka esat pilngadīgs savā štata vai dzīvesvietas provincē vai valstī, un ka esat devis mums savu piekrišanu atļaut jebkādas jūsu nepilngadīgo apgādājamo darbības, lai izmantotu šo vietni.
Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī, izmantojot Pakalpojumu, nedrīkstat pārkāpt nevienu savas attiecīgās jurisdikcijas likumu (ieskaitot, bet ne tikai, autortiesību likumus).

Vispārīgi noteikumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā jebkura iemesla dēļ atteikties no pakalpojuma sniegšanas jebkurai personai.
Jūs saprotat un akceptējat, ka jūsu saturs (izņemot kredītkartes informāciju) var tikt pārsūtīts nešifrētā veidā un var ietvert sekojošo:(a) pārraidi dažādos tīklos; un (b) izmaiņas, lai atbilstu un pielāgotos savienojošo tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām. Pārsūtīšanas laikā pa tīkliem mums nodotā kredītkartes informācija vienmēr tiek šifrēta.
Jūs piekrītat bez mūsu rakstiskas rakstiskas atļaujas nepavairot, dublēt, nekopēt, nepārdot, nepiedāvāt vai neizmantot nevienu Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumam vai jebkurai kontaktpersonai vietnē, caur kuru tiek sniegts pakalpojums.
Šajā līgumā izmantotie virsraksti ir iekļauti tikai ērtības labad un neierobežo vai kā citādi neietekmē šos Noteikumus.

Informācijas precizitāte, pilnīgums un savlaicīgums

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīga vai aktuāla. Materiāli šajā vietnē ir paredzēti tikai vispārīgai informācijai, un uz tiem nevajadzētu paļauties vai tos izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai, neapspriežoties un neievācot datus no primāriem, precīzākiem, pilnīgākiem vai savlaicīgākiem informācijas avotiem. Jebkāda paļaušanās uz materiāliem šajā vietnē ir jūsu pašu risks.
Šī vietne var saturēt noteiktu vēsturisku informāciju. Vēsturiskā informācija nav obligāti aktuāla un tiek sniegta tikai jūsu atsaucei. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, taču mums nav pienākuma atjaunināt informāciju par mūsu vietni. Jūs piekrītat, ka jūsu pienākums ir uzraudzīt izmaiņas mūsu vietnē.

Pakalpojumu un cenu izmaiņas

Mūsu produktu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai kādu tā daļu vai saturu).
Mēs neesam atbildīgi pret jums vai trešajām personām par Pakalpojuma izmaiņām, cenu izmaiņām, Paklapojuma apturēšanu vai pārtraukšanu.

Produkti un pakalpojumi

Noteikti produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai tiešsaistē, izmantojot interneta vietni. Šiem produktiem vai pakalpojumiem var būt ierobežots daudzums, un tos var atgriezt vai apmainīt tikai saskaņā ar mūsu Preču atgriešanas politiku.
Mēs esam darījuši visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk parādītu mūsu produktu, kas iekļauti veikalā, krāsas un attēlus. Mēs nevaram garantēt, ka jūsu datora monitora jebkuras krāsas attēlojums būs precīzs.
Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma, ierobežot mūsu produktu vai pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs varam izmantot šīs tiesības katrā atsevišķā gadījumā. Mēs paturam tiesības ierobežot mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai produktu cenas var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma saskaņā ar mūsu ieskatiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta ražošanu. Jebkurš šajā vietnē piedāvātā produkta vai pakalpojuma piedāvājums ir spēkā neesošs, ja tas attiecīgajā reģionā ir aizliegts.
Mēs negarantējam, ka jūsu iegādāto vai iegūto produktu, pakalpojumu, informācijas vai cita materiāla kvalitāte atbildīs jūsu cerībām vai ka tiks labotas visas Pakalpojuma kļūdas.

Norēķinu un konta informācijas precizitāte

Mēs paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, ko veicat pie mums. Mēs varam tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atcelt iegādātos daudzumus vienai personai, mājsaimniecībai vai pasūtījumam. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas veikti tajā pašā klienta kontā vai tā ietvaros, atr to pašu kredītkarti, un/vai pasūtījumus, kuros izmantota viena un tā pati norēķinu un/vai piegādes adrese. Gadījumā, ja mēs veicam izmaiņas pasūtījumā vai atceļam to, mēs varam mēģināt jūs informēt, sazinoties uz e-pasta adresi un/vai uz norēķinu adresi/tālruņa numuru, kas tika norādīts pasūtījuma veikšanas laikā. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus pēc mūsu ieskatiem šķietami iepērk izplatītāji, tālākpārdevēji vai produktu pārstāvji.

Jūs piekrītat sniegt mums aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju par pirkumiem un profila informāciju visiem pirkumiem, kas veikti mūsu veikalā. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu profilu un citu informāciju, tostarp savu e-pasta adresi un kredītkaršu numurus un derīguma termiņus, lai mēs varētu pabeigt jūsu darījumus un vajadzības gadījumā ar jums sazināties.

Personas dati

Jūsu personas informācijas iesniegšanu un ievākšanu, izmantojot veikalu, reglamentē mūsu Privātuma politika.

Kļūdas, neprecizitātes un izlaista informācija

Dažreiz mūsu vietnē vai Pakalpojumā var būt informācija, kas satur drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kas var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, produktu piegādes izmaksām, tranzīta laiku un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot visas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja kāda informācija Pakalpojumā vai jebkurā saistītā vietnē ir neprecīza jebkurā laikā, bez jebkāda iepriekšēja brīdinājuma (arī pēc jūsu pasūtījuma iesniegšanas).
Mēs neuzņemamies pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Pakalpojumā vai jebkurā saistītā vietnē, tostarp bez ierobežojumiem, informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums. Pakalpojumā vai jebkurā saistītā vietnē nav norādīts neviens atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datums, kas liecinātu, ka visa informācija pakalpojumā vai jebkurā saistītā vietnē ir mainīta vai atjaunināta.

Aizliegti pielietojuma veidi

Papildus citiem aizliegumiem, kas izklāstīti Noteikumos, jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; b) lai lūgtu citus veikt vai piedalīties jebkādās nelikumīgās darbībās; c) lai pārkāptu jebkādus starptautiskus, federālus, provinču vai štatu noteikumus, likumus vai vietējos noteikumus; d) lai pārkāptu vai liktu pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu intelektuālā īpašuma tiesības; e) lai uzmāktos, ļaunprātīgi izmantotu, apvainotu, kaitētu, apmelotu, melotu, noniecinātu, iebiedētu vai diskriminētu dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; f) lai iesniegtu nepatiesu vai maldinošu informāciju; g) lai augšupielādētu vai pārraidītu vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunprātīgus kodus, kas tiks vai tiek izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Pakalpojuma vai jebkuras saistītas vietnes, citu vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; h) lai ievāktu vai izsekotu citu personas informāciju; (i) lai veiktu surogātpasta, pikšķerēšanas, datu farmošanas, personu pārliecināšanas par to privāto datu nodošanu, sistemātiskas automatizētas datu ievākšanas, pārmeklēšanas vai lielu datu apjoma nelikumīgas ieguves, darbības; j) jebkādiem neķītriem vai amorāliem mērķiem; vai (k) lai iejauktos Pakalpojuma vai jebkādu saistītu vietņu, citu vietņu vai interneta drošības līdzekļos vai arī, lai tos apietu. Mēs paturam tiesības pārtraukt jūsu Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes izmantošanu, ja tiek pārkāpts kāds no aizliegtajiem lietojumiem.

Garantijas, atbildības ierobežojumi

Mēs negarantējam, neapgalvojam un nesniedzam saistības, ka mūsu pakalpojuma izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām.
Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt, izmantojot pakalpojumu, būs precīzi vai ticami.
Jūs piekrītat, ka jebkurā laikā mēs varam noņemt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai atcelt pakalpojumu jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma.
Jūs nepārprotami piekrītat, ka jūs izmantojat pakalpojumu vai nespējat to izmantot, tikai savā atbildībā un uz savu risku. Pakalpojums un visi produkti, kas jums tiek sniegti, izmantojot pakalpojumu (izņemot gadījumus, kad mēs esam skaidri norādījuši citādi), tiek sniegti “stāvoklī, kādi tie ir” un “kā pieejami” jūsu lietošanai, bez jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem, garantijām vai jebkāda veida nosacījumiem, ieskaitot visas netiešās garantijas vai nosacījumus attiecībā uz tirdzniecību, tirdzniecisko kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim, izturību, īpašumtiesības un tiesību nepārkāpšanu.
Nekādā gadījumā uzņēmuma "Daolrevo Ltd.", direktori, amatpersonas, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, praktikanti, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licences devēji nav atbildīgi par jebkādiem ievainojumiem, zaudējumiem, prasībām vai jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, soda, specifiskiem, vispārīgiem vai jebkāda veida izrietošiem zaudējumiem, tostarp bez ierobežojumiem, attiecībā uz gūto peļņu, zaudētiem ieņēmumiem, zaudētiem ietaupījumiem, datu zudumu, nomaiņas izmaksām vai jebkādiem līdzīgiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar līgumu, deliktu (ieskaitot nolaidību), ar striktu atbildību vai citādi, kas izriet no jūsu pakalpojuma vai produktu lietošanas, kas iegādāti, izmantojot pakalpojumu, vai jebkurām citām prasībām, kas jebkādā veidā ir saistītas ar jūsu pakalpojuma vai produkta izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, ar jebkādām kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā, ieskaitot jebkādus zaudējumus vai bojājumus, kas radušies, izmantojot pakalpojumu vai jebkādu saturu (vai produktu), kas publicēts, pārsūtīts vai citādi darīts pieejams, izmantojot pakalpojumu, pat ja par to tiek informēts. Tā kā daži štati, valstis vai jurisdikcijas neļauj izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādos štatos, valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība ir ierobežota maksimālā apmērā, kā to atļauj likums.

Zaudējumu kompensācija

Jūs piekrītat uzturēt vietni radammagazine.com un uzņēmumu "Daolrevo Ltd.", kā arī mūsu mātes, meitas, partneruzņēmumus, amatpersonas, direktorus, aģentus, darbuzņēmējus, licenču nodrošinātājus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, praktikantus un darbiniekus, bez zaudējumiem, pasargāt tos no kaitējumiem, tostarp bez zaudējumiem no jebkādām prasībām vai pieprasījumam, ieskaitot saprātīgu advokāta honorāru, ko trešā puse ir iesniegusi sakarā ar to, ka esat pārkāpis šos Noteikumus vai dokumentus, kas tajos iekļauti ar atsauci, vai pārkāpjot jebkādus likumus vai trešo pušu tiesības.

Līgumisko nosacījumu nepakārtota spēkā esamība

Gadījumā, ja kāds šo Noteikumu noteikums tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un neizpildāmā daļa tiek uzskatīta par atdalītu no šiem noteikumiem, šāda noteikšana neietekmē citu atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

Līguma izbeigšana

Pušu saistības un pienākumi, kas radušies pirms līguma izbeigšanas datuma, paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas visās nozīmēs.
Šie Noteikumi ir spēkā, ja vien jūs vai mēs tos nepārprotami neatceļam. Jūs varat izbeigt šos Noteikumus jebkurā laikā, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu pakalpojumus, vai arī pārtraucot izmantot mūsu vietni.
Ja tikai un vienīgi pēc mūsu sprieduma jūs neievērojat, vai mums ir aizdomas, ka neesat ievērojis, kādu no šo Noteikumu nosacījumiem, mēs varam arī izbeigt šo līgumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs paliekat atbildīgs par visām summām, kas pienākas līdz izbeigšanas datumam (ieskaitot); un/vai attiecīgi varam liegt jums piekļuvi mūsu pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

Līguma kopapjoms

Ja mēs neizmantojam vai neīstenojam kādas no šo Noteikumu tiesībām vai noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai noteikumiem.
Šie noteikumi un visas rakstiskās politikas vai darbības noteikumi, ko esam ievietojuši šajā vietnē vai saistībā ar Pakalpojumu, veido visu vienošanos un sapratni starp jums un mums, un tie regulē Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot visus iepriekšējos vai vienlaicīgos mutiskos vai rakstiskos līgumus, paziņojumus un priekšlikumus starp jums un mums (ieskaitot, bet ne tikai, jebkādas iepriekšējās Noteikumu versijas).
Jebkuras neskaidrības šo Noteikumu interpretācijā nedrīkst tikt interpretētas un vērstas pret redakciju izstrādājušo pusi.

Pārvaldošā likumdošana

Uz šiem Noteikumiem un jebkādiem atsevišķiem līgumiem, ar kuriem mēs sniedzam jums Pakalpojumus, attiecas, un tie tiek interpretēti, saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumiem.

Izmaiņas Noteikumos

Jebkurā laikā šajā vietnē iespējams pārskatīt Noteikumu jaunāko versiju.
Mēs paturam tiesības atjaunināt, tikai un vienīgi saskaņā ar mūsu izpranti, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūs nesat atbildību par to, lai periodiski pārbaudītu, vai šajā lapā nav izmaiņu. Turpinot lietot Pakalpojumos vai piekļūt šai vietnei pēc izmaiņu publicēšanas, tas tiek uzskatīts kā izmaiņu šajos Noteikumos akceptēšana.

Kontaktinformācija

Jautājumi par Noteikumiem jānosūta mums uz e-pastu radam@radammagazine.com.