Tehnikas


1x1 Grieztais valnītis adīšanai aplī

Rinda 1: Atkārtot [k1 tbl, p1].
Atkārtot Rindu 1 rakstam.

1x1 Grieztais valnītis adīšanai plaknē

Rinda 1 (LP): Atkārtot [k1 tbl, p1].
Rinda 2 (KP): Atkārtot [k1, p1 tbl].
Atkārtot Rindas 1-2 rakstam.

 

Aukliņveida noraukšana

Atkārtot [k2, ssk, pārcelt 3 v no labās adatas atpakaļ uz kreiso adatu], kamēr uz kreisās adatas paliek 3 v, saadīt 3 v kopā. Pārraut dzijas pavedienu un izvilkt cauri pēdējam v.

 

Dekoratīvā noraukšana (pa apli)

Pamatrinda: [K1, p1] līdz BOR.
Nākamā rinda: K1, [p1, pārvilkt otro v uz labās adatas pāri pirmajam (noraukt), sl1, novietot pavedienu adījuma priekšpusē, pārlikt 2 v atpakaļ uz kreisās adatas, novietot pavedienu adījuma aizmugurē, gar tikko pārliktajiem v, k2tog] līdz 1 v pirms BOR, p1, pārvilkt otro v uz labās adatas pāri pirmajam (noraukt). Pārraut pavedienu un izvilkt cauri pēdējam v, lai nostiprinātu.

 

Dūriens “Valdziņš valdziņā”

Kad v sakārtoti tā, lai vienas savienojamās daļas v atrastos uz vienas adatas un otras daļas v - uz citas, ievērt pavedienu lāpāmadatā. Novietot abas adījuma daļas tādā veidā, lai tās atrastos ar kreisajām pusēm kopā, ar adatām izvietotām paralēli, ar spicajiem galiem pavērstiem pa labi. 
Turpmāk Pirmā adata ir ar darba LP pusi pret sevi, un Otrā adata - ar darba KP pret sevi. Ja pavediens jau piestiprināts pie adījuma, tad tam būtu jābūt pie Pirmās adatas pirmā valdziņa.
Atkārto mantru - Pirmā adata, labiski noceļ, kreiliski atstāj. Otrā adata, kreiliski noceļ, labiski atstāj.
Solis 1: Ievietot lāpāmadatu Pirmās adatas pirmajā v kā adīšanai labiski, noņemt šo v no adatas un pievilkt pavedienu. Ievietot lāpāmadatu otrajā v uz Pirmās adatas, kā adīšanai kreiliski, atstāt šo v uz adatas. 
Solis 2: Ievietot lāpāmadatu Otrās adatas pirmajā v, kā adīšanai kreiliski, nocelt šo v no adāmadatas un pievilkt pavedienu. Ievietot adatu otrajā v uz Otrās adatas, it kā adītu labiski, atstāt šo v uz adatas.
Atkārtot Soļus 1-2, līdz visi v ir sašūti kopā. Noslēpt pavedienu.

 

Džūdijas maģiskā valdziņu uzmešana 

Solis 1: Atstāt vismaz 15 cm garu pavediena galu un izveidot slīdcilpu, novietot slīdcilpu uz vienas no adatām. Šis ir pirmais v.

Solis 2: Ar labo roku turēt abas adatas kopā, adata, uz kuras atrodas slīdcilpa, jānovieto augšpusē. 

Solis 3: Ar kreiso roku turēt pavedienu tā, lai pavediena gals atrastos pāri rādītājpirkstam un darba pavediens atrastos pāri īkšķim. 

Solis 4: Virzīt apakšējās adatas galu pāri pavedienam, kas atrodas uz rādītājpirksta, apkārt pavedienam un zem tā, tad atpakaļ augšā, izveidojot cilpu uz apakšējās adatas; pievilkt cilpu uz adatas. 1 v uzmests uz apakšējās adatas.  

Solis 5: Virzīt augšējās adatas galu pāri pavedienam, kas atrodas uz īkšķa, apkārt pavedienam un zem tā, tad atpakaļ augšā, izveidojot cilpu uz augšējās adatas; pievilkt cilpu uz adatas. 1 v uzmests uz augšējās adatas. 

Atkārtot soļus 4-5, līdz uzmests nepieciešamais v skaits. Augšējais pavediens tiek aptīts ap apakšējo adatu un apakšējais pavediens - ap augšējo adatu.

Igauņu ķēdīte (pa apli)

Izadīt pirmo v labiski aiz priekšējās malas, bet nenocelt no kreisās adatas. Uzlikt izadīto v uz kreisās adatas (1 v pieaudzēts). Atkārtot [ievietot labo adatu otrajā v uz kreisās adatas no adījuma aizmugures un izadīt labiski griezti (aiz v aizmugurējās malas), bet izadīto v nenocelt no kreisās adatas. Tad izadīt labiski pirmo v un nolaist abus izadītos no kreisās adatas. Pārlikt pirmo v no labās adatas atpakaļ uz kreiso] līdz 1 v pirms BOR. Sl1, pārvilkt otro v uz labās adatas pāri pirmajam (1 v noraukts). 

 

Japāņu nepabeigtās rindas

Adīt pēc instrukcijas, līdz adījums ir jāpagriež. Pagriezt adījumu un nostiprināt dzijas pavedienu ar noņemamo marķieri vai matu sprādzi. Šis pavediens izveidos cilpu, ar kuras palīdzību nākošajās rindās tiks noslēpta pagrieziena vieta. To sastopot, nedaudz pavilkt noņemamo marķieri, un cilpu, kas izveidojas, novietot uz labās adatas. 

Pagrieziena noslēpšana LP: 

  • Ja pagrieziens tika veikts LP un nākošais ir kreiliskais v, saadīt izveidoto cilpu un nākošo v kopā kā p2tog.

  • Ja pagrieziens tika veikts LP un nākošais ir labiskais v, saadīt izveidoto cilpu un nākošo v kopā kā k2tog.

  • Ja pagrieziens tika veikts KP, saadīt v pirms pagrieziena kopā ar izveidoto cilpu kā ssk.

 

 

Pagrieziena noslēpšana KP: 

  • Ja nākošais ir kreiliskais v, saadīt izveidoto cilpu un nākošo v kopā kā ssp.

  • Ja nākošais ir labiskais v, saadīt izveidoto cilpu un nākošo v kopā kā ssk.

Neredzamais dūriens

Izmantojams gareniskā (vaļēji v) un šķērseniskā adījuma savienošanai, līdzīgi kā dūriens “Valdziņš valdziņā”. 
Pārlikt vaļējos v uz adāmadatām, plaknē izklāt savienojamās detaļas, lai savienojamās malas atrastos viena pret otru. Ievērt lāpāmadatā 3x garāku pavedienu, kā savienojamās daļas garums.
Solis 1: Iedurt lāpāmadatu gareniskā adījuma (vaļējie v) pirmajā v kā adīšanai kreiliski un izvilkt pavedienu.
Solis 2: Iedurt lāpāmadatu šķērseniskajā adījumā, aizķerot valdziņu lokus, kas atrodas blakus malējiem un izvilkt pavedienu.
Solis 3: Iedurt lāpāmadatu gareniskā adījuma tajā pašā v, caur kuru tika izvilkts pavediens iepriekšējā solī kā adīšanai labiski, tad iedurt adatu nākamajā v kā adīšanai kreiliski, izvilkt pavedienu.
Atkārtot Soļus 2-3, līdz šādā veidā savienoti visi vaļējie v. Nostiprināt pavediena galus.

 

Noraukšana ar lāpāmadatu

Pārraut pavedienu un atstāt to aptuveni 3 reizes garāku nekā pabeigtā adījuma platums. Ievērt pavedienu lāpāmadatā. 

Atkārtot [izvērt adatu caur pirmajiem diviem v  virzienā no labās uz kreiso pusi, izvērt adatu caur pirmo v uz adāmadatas virzienā no kreisās uz labo pusi, noņemt pirmo v no adāmadatas], līdz uz adatas palicis 1 v. Izvērt pavedienu caur pēdējo v virzienā no labās uz kreiso pusi.

Pagaidu valdziņu uzmešana

Darba sākums: Izmantojot gludu pagaidu dziju, izveidot slīdcilpu un novietot to uz tamboradatas. Notamborēt dažas gaisa cilpiņas.
Solis 1: Turot tamboradatu perpendikulāri virs adīšanas adatas, aptīt dzijas pavedienu apkārt adāmadatai no apakšas un novietot darba pavedienu uz tamboradatas. Izvilkt dzijas pavedienu caur tamborēto cilpiņu, tādējādi izveidojot vienu valdziņu uz tamboradatas un vienu valdziņu uz adāmadatas.
Atkārtot soli 1, līdz uz adāmadatas ir nepieciešamais valdziņu skaits. Tad notamborēt vairākas gaisa cilpiņas bez dzijas aptīšanas ap adāmadatu, pārraut dzijas pavedienu un izvilkt cauri pēdējai gaisa cilpiņai. Ja nepieciešams, iesiet mezglu dzijas pavediena galā, lai būtu vieglāk atpazīt, no kura gala vēlāk jāsāk pagaidu uzmetuma atārdīšana.
Solis 2: Izmantojot darba pavedienu, izadīt visus valdziņus uz adāmadatas labiski.

 

Slīpenā noraukšana 

Rindu pirms noraukšanas rindas adīt līdz 1 v pirms rindas beigām, sl1. 

Nākamā (noraukšanas) rinda: Sl2, pārcelt pirmo v pāri otrajam, pārējos noraukt kā parasti.

Trīs-adatu noraukšana

Pārliecināties, ka uz abām adatām ir vienāds v skaits. Novietot abas savienojamās daļas ar KP uz ārpusi. Novietot abas adatas paralēli kreisajā rokā, lai viena adata ir tuvāk jums un otra adata - aiz pirmās.
Atkārtot [ievietot labās rokas adatu abu kreiso adatu pirmajos v, apmest tai apkārt dzijas pavedienu un izvilkt cauri abiem v, nolaižot tos no abām kreisās rokas adatām, pārcelt pirmo v uz labās rokas adatas pāri otrajam v, it kā tie tiktu noraukti], līdz visi v uz kreisajām adatām ir noraukti.

 

Tubulārā noraukšana 1x1 valnītim 

Pamatrinda 1: [K1, sl1 wyf] līdz BOR.

Pamatrinda 2: [Sl1, p1] līdz BOR.

Darba sākums: Nomērīt darba dzijas pavedienu aptuveni 3 reizes garāku kā noraucamā mala, pārraut dzijas pavedienu un ievērt lāpāmadatā. Noraukšanu veic no labās puses uz kreiso. Ievietot lāpāmadatu kā adīšanai kreiliski pirmajā (labiskajā) v un izvilkt cauri. Turot lāpāmadatu pirmā v aizmugurē, ievietot lāpāmadatu kā adīšanai labiski nākamajā (kreiliskajā) v un izvilkt cauri kopā ar dzijas pavedienu.

Solis 1: Atgriezt lāpāmadatu adījuma priekšā un ievietot to kā adīšanai labiski pirmajā (labiskajā) v, nocelt šo v no adāmadatas un izvilkt lāpāmadatu cauri kopā ar dzijas pavedienu. Izlaist pirmo (kreilisko) v uz adāmadatas, ievietot lāpāmadatu kā adīšanai kreiliski nākamajā (labiskajā) v un izvilkt kopā ar pavedienu cauri.

Solis 2: Ievietot lāpāmadatu kā adīšanai kreiliski nākamajā (kreiliskajā) v un izvilkt cauri, noceļot šo v no adāmadatas. Turot lāpāmadatu pirmā (labiskā) v aizmugurē, ievietot to kā adīšanai labiski nākamajā (kreiliskajā) v un izvilkt cauri kopā ar dzijas pavedienu.

Atkārtot soļus 1-2, līdz noraukti visi v.

Uzmešana ar gaisa cilpiņu

Solis 1: Aptīt dzijas pavedienu ap kreiso īkšķi virzienā no aizmugures uz priekšu tādā veidā, lai pavediena gals ir īkšķim priekšpusē. Pieturēt pavediena galu ar citiem kreisās rokas pirkstiem.
Solis 2: Ievietot labo adatu zem pavediena gala, virzienā no apakšas uz augšu cilpiņā, kas izveidojusies ap īkšķi. 
Solis 3: Izvilkt no cilpiņas kreiso īkšķi (atstājot adatu) un nedaudz pievilkt dzijas pavediena galu, lai savilktu cilpiņu ap labo adatu.
Atkārtot soļus 1-3, līdz uzmests vajadzīgais v skaits.

Vācu nepabeigtās rindas

Adīt līdz aprakstā norādītajam valdziņam, pagriezt adījumu un novietot pavedienu darba priekšpusē. Nocelt pirmo valdziņu kā adīšanai kreiliski. Pavilkt pavedienu uz augšu un pāri labajai adatai tā, lai veidotos dubultais valdziņš (DS). 
Lai noslēptu pagrieziena vietas, sastopot DS, tas jāuztver kā viens v, un abas daļas jāsaada kopā labiski darba LP un kreiliski darba KP.