Apzīmējumi


Žurnālā lietoto saīsinājumu skaidrojumi

[]: Ietver instrukcijas, kas jāatkārto.

1/1 LC: 1x1 pīne ar liekumu pa kreisi. Ievietot labo adatu kā adīšanai kreiliski otrajā v uz kreisās adatas no adījuma aizmugures. Uzmanīgi noslidināt 2 v nost no kreisās adatas, atstājot otro v uz labās adatas un pirmo nolaistu brīvu adījuma priekšpusē. Uzcelt pirmo v atpakaļ uz kreisās adatas un tad pārcelt otro v atpakaļ uz kreisās adatas tādā veidā, lai pirmais v liecas pāri otrajam v. Izadīt abus v labiski.

1/1 LPC: 1x1 pīne ar liekumu pa kreisi. Ievietot labo adatu kā adīšanai kreiliski otrajā v uz kreisās adatas no adījuma aizmugures. Uzmanīgi noslidināt 2 v no kreisās adatas, atstājot otro v uz labās adatas un pirmo nolaistu brīvu adījuma priekšpusē. Uzcelt pirmo v atpakaļ uz kreisās adatas un tad pārcelt otro v atpakaļ uz kreisās adatas tādā veidā, lai pirmais v liektos pāri otrajam v; p1, k1.

1/1 RC: 1x1 pīne ar liekumu pa labi. Ievietot labo adatu kā adīšanai kreiliski otrajā v uz kreisās adatas no adījuma priekšpuses. Uzmanīgi noslidināt 2 v nost no kreisās adatas, atstājot otro v uz labās adatas un pirmo nolaistu brīvu adījuma aizmugurē. Uzcelt pirmo v atpakaļ uz kreisās adatas un tad pārcelt otro v atpakaļ uz kreisās adatas tādā veidā, ka tas liecas pāri pirmajam v. Izadīt abus v labiski.

1/1 RPC: 1x1 pīne ar liekumu pa labi. Ievietot labo adatu kā adīšanai kreiliski otrajā v uz kreisās adatas no adījuma priekšpuses. Uzmanīgi noslidināt 2 v no kreisās adatas, atstājot otro v uz labās adatas un pirmo nolaistu brīvu adījuma aizmugurē. Uzcelt pirmo v atpakaļ uz kreisās adatas un tad pārcelt otro v atpakaļ uz kreisās adatas tādā veidā, lai tas liektos pāri pirmajam v; k1, p1.

3/3 LC: 3x3 pīne pa kreisi. Ievietot labo adatu kā adīšanai kreiliski caur 4., 5. un 6. v uz kreisās adatas no adījuma aizmugures. Uzmanīgi nocelt 6 v no kreisās adatas, atstājot 3 v uz labās adatas un pirmos 3 v brīvi adījuma priekšpusē. Uzcelt pirmos 3 v atpakaļ uz kreisās adatas un tad pārcelt 3 v no labās uz kreiso adatu tādā veidā, lai pirmie 3 v liektos pa kreisi pāri nākamajiem 3 v. Izadīt labiski visus 6 v.

3/3 RC: 3x3 pīne pa labi. Ievietot labo adatu kā adīšanai kreiliski caur 4., 5. un 6. v uz kreisās adatas no adījuma priekšpuses. Uzmanīgi nocelt 6 v no kreisās adatas, atstājot 3 v uz labās adatas un pirmos 3 v brīvi adījuma aizmugurē. Uzcelt pirmos 3 v atpakaļ uz kreisās adatas un tad pārcelt 3 v no labās adatas uz kreiso adatu tādā veidā, lai pirmie 3 v liektos pa labi pāri nākamajiem 3 v. Izadīt labiski visus 6 v. 

BOR: Rindas sākums (aplī).

brk: Patentadījuma labiskais v. Saadīt labiski v, kurš iepriekšējā rindā tika nocelts, kopā ar tā apmetumu. 

brk3tog: Patentadījuma v saadīšana ar liekumu pa labi (2 v noraukti). Nocelt pirmo v kā adīšanai labiski, k1, pārcelt nocelto v pāri izadītajam, novietot v uz kreisās adāmadatas un nākamo v pārcelt pāri pirmajam. Pārcelt v uz labās adāmadatas. 

brkyobrk: Patentadījuma pieaudzējums (2 v pieaudzēti). Brk, atstājot v uz kreisās adāmadatas, yo, brk tajā pašā valdziņā. 

brp: Patentadījuma kreiliskais v. Saadīt kreiliski v, kurš iepriekšējā rindā tika nocel,s, kopā ar tā apmetumu. 

brsssk: Patentadījuma v saadīšana ar liekumu pa kreisi (2 v noraukti). Nocelt pirmo v kā adīšanai labiski, brk nākošos divus valdziņus kopā, pārcelt nocelto v pāri saadītajam.

cdd: Centrālais dubultais noraukums (2 v noraukti). Nocelt vienlaicīgi 2 v kā adīšanai labiski uz labās adatas, k1, pārcelt abus noceltos v pāri izadītajam v. 

DS: Dubultais valdziņš

k: Labiski

k1fb: Izadīt labiski no v priekšējās malas un, nenoceļot v, izadīt vēl vienu v no aizmugurējās malas (1 v pieaudzēts).

k1tbl: Izadīt 1 v labiski griezti, aiz v aizmugurējās malas.

k2tog: Saadīt divus v labiski (1 v noraukts). Ja kreiliskie v iepriekšējā rindā adīti "vecmāmiņu" stilā: nocelt 2 v uz labās adatas kā adīšanai kreiliski, vienu pēc otra. Pārcelt atpakaļ abus v uz kreisās adatas, nezaudējot to virzienu. Saadīt abus labiski aiz priekšējās v malas.

k2tog tbl: Saadīt divus v labiski griezti (1 v noraukts). Ja kreiliskie v iepriekšējā rindā adīti "vecmāmiņu" stilā: saadīt abus labiski aiz priekšējās v malas.

k3tog: Saadīt trīs v labiski (2 v noraukti). Ja kreiliskie v iepriekšējā rindā adīti "vecmāmiņu" stilā: nocelt 3 v uz labās adatas kā adīšanai kreiliski, vienu pēc otra. Pārcelt atpakaļ visus trīs v uz kreisās adatas, nezaudējot to virzienu. Saadīt trīs v labiski aiz priekšējās v malas.

k4tog: Saadīt 4 v kopā labiski ar liekumu pa labi (3 v noraukti). Ja kreiliskie v iepriekšējā rindā adīti "vecmāmiņu" stilā: nocelt 4 v uz labās adatas kā adīšanai kreiliski, vienu pēc otra. Pārcelt atpakaļ visus v uz kreisās adatas, nezaudējot to virzienu. Saadīt 4 labiski aiz priekšējās v malas.

KK: Kontrastkrāsa

KP: Kreisā puse

KYOK: (K1, yo, k1) vienā v (2 v pieaudzēti).

LLI: Pieaudzējums no iepriekšējās rindas pa kreisi (Left lifted increase) (1 v pieaudzēts). Ievietot kreiso adatu virzienā no aizmugures uz priekšu cauri v, kas atrodas otrajā rindā zem pirmā v uz labās adatas. Uzcelt šī v kreiso malu uz kreisās adatas un izadīt labiski aiz labās malas.

LLPI: Kreiliskais pieaudzējums no iepriekšējās rindas pa kreisi (Lifted purl increase) (1 v pieaudzēts). Ievietot kreiso adatu virzienā no aizmugures uz priekšu cauri v, kas atrodas otrajā rindā zem pirmā v uz labās adatas. Uzcelt šī v kreiso malu uz kreisās adatas un izadīt kreiliski aiz labās malas.

LP: Labā puse

m: Marķieris

M1: Pieaudzējums ar gaisa cilpiņu (1 v pieaudzēts). Ar kreisās rokas īkšķi sakrustojot pavedienu, izveidot cilpu uz labās adatas un savilkt to ciešāk.

M1L: Pieaudzējums ar liekumu uz kreiso pusi (1 v pieaudzēts). Ievietot kreiso adatu zem dzijas pavediena starp diviem valdziņiem no adījuma priekšpuses, izveidojot papildus v, kam priekšējā mala liecas uz kreiso pusi. V izadīt labiski aiz aizmugurējās malas.

M1P: Pieaudzēt papildus 1 kreilisko v (1 v pieaudzēts). Ar labo adatu uzcelt starppavedienu un novietot uz kreisās adatas tādā veidā, lai priekšējā mala liektos pa labi. V izadīt kreiliski. 

M1R: Pieaudzējums ar liekumu uz labo pusi (1 v pieaudzēts). Ievietot kreiso adatu zem dzijas pavediena starp diviem v no adījuma aizmugures, izveidojot papildus v, kam priekšējā mala liecas pa labi. Izadīt labiski aiz priekšējās malas. 

MB: Izveidot 3-pusstabiņu tamborēto bumbuli. Ar tamboradatu izvilkt cilpiņu cauri valdziņam, [yo uz tamboradatas un izvilkt vēl vienu cilpiņu] x3 tā, lai uz tamboradatas ir 7 cilpiņas. Yo un izvilkt cauri visām 7 cilpiņām, 1 gaisa cilpiņa. No adījuma priekšpuses uzcelt uz tamboradatas tā v malu, kas ir rindu zemāk, yo uz tamboradatas un izvilkt cauri atlikušajām cilpiņām. Pārcelt pēdējo v uz labās adatas.

p: Kreiliski

p1fb: Kreiliskais pieaudzējums (1 v pieaudzēts). Izadīt kreiliski no priekšējās valdziņa malas, un, nenoceļot valdziņu, izadīt to atkārtoti no aizmugurējās malas.

p1tbl: Adīt 1 v kreiliski griezti (aiz v aizmugurējās malas).

p2tog: Saadīt divus v kreiliski (1 v noraukts).

PK: Pamatkrāsa

prm: Novietot noņemamo marķieri uz darba pavediena (Japāņu nepabeigtajās rindās).
psso: Pārcelt pāri nocelto v.

PT: Iepriekšējā pagrieziena vieta (nepabeigtajās rindās)

RLI: Pieaudzējums no iepriekšējās rindas pa labi (Right lifted increase) (1 v pieaudzēts). Ievietot labo adatu caur v zem pirmā v uz kreisās adatas. Uzcelt labo v malu uz kreisās adatas tā, lai tas nekrustotos ar nākamo v, izadīt to labiski.

RLPI: Kreiliskais pieaudzējums no iepriekšējās rindas pa labi (Right lifted purl increase) (1 v pieaudzēts). Ievietot labo adatu caur v zem pirmā v uz kreisās adatas. Uzcelt labo v malu uz kreisās adatas tā, lai tas nekrustotos ar nākamo v, izadīt to kreiliski. 

sl: Nocelt v(s) kā adīšanai kreiliski, iedurot adatu no labās uz kreiso pusi, ar dzijas pavedienu adījuma aizmugurē, ja nav norādīts savādāk.

sl1yo Nocelt vienu v kā adīšanai kreiliski ar apmetumu pāri valdziņam. Dzijas pavedienam pirms v pārcelšanas vienmēr jāatrodas darba priekšpusē.

slm: Pārcelt marķieri.

ssk: Saadīt 2 v labiski ar liekumu pa kreisi (1 v noraukts). Nocelt divus v uz labās adatas kā adīšanai labiski, vienu pēc otra. Pārcelt atpakaļ abus v uz kreisās adatas, nezaudējot to virzienu. Saadīt abus labiski aiz aizmugurējās v malas. Ja kreiliskie v iepriekšējā rindā adīti "vecmāmiņu" stilā: saadīt divus v labiski aiz aizmugurējās v malas.

ssp: Saadīt divus v kreiliski ar liekumu uz kreiso pusi (1 v noraukts). Nocelt 2 v kā adīšanai labiski; pārcelt atpakaļ uz kreisās rokas adatu un saadīt kopā kreiliski aiz aizmugurējām malām.

sssk: Saadīt 3 v labiski ar liekumu pa kreisi (2 v noraukti). Nocelt trīs v uz labās adatas kā adīšanai labiski, vienu pēc otra. Pārcelt atpakaļ visus trīs v uz kreisās adatas, nezaudējot to virzienu. Saadīt visus trīs labiski aiz aizmugurējās v malas. Alternatīva: sl1, k2tog, psso.

ssssk: Saadīt četrus v labiski ar liekumu pa kreisi (3 v noraukti). Nocelt četrus v uz labās adatas kā adīšanai labiski, vienu pēc otra. Pārcelt atpakaļ šos četrus v uz kreisās adatas, nezaudējot to virzienu. Saadīt visus četrus v labiski aiz aizmugurējās v malas. Alternatīva: sl3, k1, psso x3. Ja kreiliskie v iepriekšējā rindā adīti "vecmāmiņu" stilā: saadīt četrus v labiski aiz aizmugurējās v malas.

tbl: Aiz v aizmugurējās malas

v: Valdziņš(-i)

wyb: Ar dzijas pavedienu adījuma aizmugurē

wyf: Ar dzijas pavedienu adījuma priekšpusē

yo: Apmetums