Radåm Blog — errata RSSRadåm 03 - Dabas vilinājums - Kļūdu labojumi

Viļņu Raksti Lpp 82: Nākamā rinda (LP): Sl1 labiski, k48 (54, 60, 66, 73, 79), k2tog, novietot m, k2, 1/1 RC, novietot m, k2, novietot m, ssk, labiski līdz 1 v pirms rindas beigām, p1. 2 v noraukti. Lpp 84:  Shēma A: 6. rindā valdziņi 1 un 11 ir "Nav valdziņa". Lpp 88: Rokriņķa veidošana Rinda 1 (LP): Sl1, ssk, [pārcelt 2 v atpakaļ uz kreisās adatas, k1, ssk] x2 (4, 5, 6, 7, 8), labiski līdz m, slm, k3, Shēmas C Rinda 1, k3, slm, labiski līdz 1 v pirms rindas beigām, p1. 3 (5, 6, 7, 8, 9) v noraukti. Rinda 2 (KP): Sl1, ssk, [ pārcelt 2 v atpakaļ uz kreisās adatas, k1, ssk] x2 (4, 5, 6, 7,...

Continue readingRadåm 01 - Elegance saltumā - Kļūdu labojumi

Jūra Rudenī Lpp 81:  Rinda 21 (LP): K7, [k1, p9, k1, sl1, k11, sl1] x3, k1, p9, k1, sl1, k11, k7. Rinda 43 (LP): K7, [k11, sl1, k1, p9, k1, sl1] x3, k11, sl1, k1, p9, k8. Rudens Dienā Lpp 116: Mugurpuse Pēc valnīša turpināt adī gludajā labiskajā adījumā, noceļot pirmo valdziņu un pēdējo izadot kreiliski, līdz mugurpuses garums no uzmešanas rindas sasniedz 68 (68, 70.5, 70.5, 73, 73) cm vai vēlamo garumu līdz plecam.  

Continue reading